Convocatòria per sol·licitar ajut de menjador pel curs 2015-2016

Hola famílies!

S’obre la convocatòria per sol·licitar l’ajut de menjador del Consell Comarcal pel proper curs 2015-2016. Us demanem que llegiu dentigudament perquè s’han introduït canvis respecte del curs passat.

Atenció! Només hi ha un termini de peticions i s’haurà de presentar la sol·licitud abans del 15 de maig de 2015.  Aquest termini és vàlid per tots els alumnes matriculats actualment en el centre i pels alumnes nous que han fet la preinscripció i estan admesos (llistes publicades el 12 de maig).

Sol·licituds i documentació

L’imprès de sol.licitud consta de la sol·licitud de beca amb les dades dels alumnes sol·licitants i un segon full que és l’autorització dels membres de la unitat familiar per poder demanar les dades de renda i patrimoni a l’Agència Tributària. Aquests impresos normalitzats estaran a disposició de les persones interessades a Direcció-Secretaria de l’escola i en aquest enllaç, i s’entregarà a l’escola amb totes les signatures i  les dades plenes.

Documents que s’han d’adjuntar obligatòriament a totes les sol·licituds

Model normalitzat de sol.licitud, que inclou l’autorització de tots els membres de la unitat familiar que figuren al volant de convivència, signada pels majors d’edat, a efectes de demanar dades a l’Agència Tributària.

  • Volant de convivència actual
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE o document oficial acreditatiu, de tots els membres de la unitat familiar.
  • Els alumnes que no disposin de DNI, no caldrà que aportin la targeta sanitària, la resta de menors de 14 anys que no tinguin DNI o NIE no caldrà que aportin res.
  • En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés exempt d’impostos, caldrà aportar la documentació que correspongui, referida a l’exercici de 2014:

-Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014

-Prestació per la Llei de la Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014

-Pensió o prestació de la Seguretat Social o de la Generalitat exempta de l’IRPF

-Incapacitat permanent absoluta i gran incapacitat, orfandat, ajuts per fill a càrrec: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014.

Situacions familiars específiques

  • Família nombrosa : s’acreditarà mitjançant el títol vigent.
  • Monoparentalitat : s’acreditarà mitjançant el títol vigent.
  • Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Discapacitat de l’alumne o germans : s’acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emés per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social.
HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES A SECRETARIA I DIRECCIÓ
Dimarts de  9:00  a  13:30  i   de  15  a  16  hores
Dijous de  9:00  a  13:30  i   de  15  a  16  hores

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s