22 de gener: Consell Escolar Extraordinàri i Reunió de Delegats

Benvolguts pares,

Us informem que el proper dimarts dia 22 de gener estan convocades dues trobades:

– 17h: Consell Escolar Extraordinàri amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del Consell anterior
 2. Constitució del Consell Escolar
 3. Constitució de les comissions del Consell: permanent, econòmica, socialització de llibres de text, convivència,…
 4. Altres

– 18h: Plenari de pares i mares delegats, amb el següent ordre del dia:

 1. Funcions del delegats/des segons la normativa del centre
 2. Informació sobre el Pla de Centre, curs 2012-13
 3. Adquisició i muntatge de 4 pissarres digitals
 4. Altres

Novetat!!: Ja us podeu descarregar un resum dels temes tractats a la reunió de delegats i al consell escolar:

Resum reunió de delegats 22 de gener de 2013

Resum del Consell Escolar de 22 de gener de 2013

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

dimarts dia 15 de gener: eleccions al Consell escolar

índexBenvolguts pares,

Us informem que dimarts dia 15 de gener de 16 a 18h al vestíbul de l’edifici de Primària es podran fer les votacions del sector pares i mares representants al Consell Escolar. Hi ha dues vacants i s’han presentat dos candidats:

      • Mª Carme Rodríguez Manau mare de Jofre de P3B
      • Javier García Rodriguez pare de Xavi de P3A

Al taulell d’anuncis de Primària trobareu les seves fotos i les propostes que volen impulsar.

Us animem a participar i votar!

AMPA Escola Lola Anglada

Calendari eleccions al Consell Escolar. Curs 2012-2013

Benvolgudes famílies,

Aquí teniu el calendari de les eleccions al consell escolar de la nostra escola. Del sector mares i pares hi ha 2 vacants.

Les mares i pares que decideixin presentar-se tenen a la seva disposició a Secretaria un document de presentació de candidatura i una fitxa que hauran d’omplir amb les seves dades i una foto mida carnet. Ja es pot consultar el cens de pares i mares. El trobareu al suro informatiu de l’edifici de primària

Recordeu que el darrer dia per presentar la candidatura és el divendres, 21 de desembre.

Des de l’AMPA demanem la vostra participació i us animem a valorar la possibilitat de presentar-vos com a candidats a aquestes eleccions. El Consell Escolar és l’òrgan de màxima decisió i participació del centre i un important instrument de participació democràtica. Us deixem un parell d’enllaç publicats al Gencat i a la FAPAC ( Federació d’AMPAs de Catalunya), amb informació d’aquestes eleccions i de la funció del consell escolar a les escoles:

Gencat

FAPAC

Animeu-vos a participar!!

 
04/12/2012 Convocatòria d’eleccionsPublicació censos provisionalsPublicació vacants sectors, forma i termini de presentació de candidatures
05/12/2012 Inici termini per presentar les reclamacions al cens electoralSol·licitud a l’AMPA de la designació dels seus representants
12/12/2012 Fi de termini per presentar reclamacions al cens electoral
12/12/2012 Sorteig per designar els vocals de les meses electorals
13/12/2012 Constitució de les meses electorals del sector de professors i mares i pares
14/12/2012 Aprovació i publicació dels cens electoral definitiu
21/12/2012 Últim dia per a la presentació de candidatures de cada sector (x)
08/01/2013 Últim dia per la publicació de candidatures de cada sectorÚltim dia per presentar la sol·licitud per actuar com a supervisor del sector de mares i pares
09/01/2013 Inici del període electoral
30/11/10 Eleccions del sector de professorat
15/01/2013 Eleccions del sector mares i pares
22/01/2013 Constitució del Consell Escolar i les comissions del Consell

Ordre del dia del proper Consell Escolar

Benvolguts pares,

Us informem que el proper dimarts dia 4 de desembre a les 17h tindrà lloc la propera reunió del Consell Escolar amb el seguent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del Consell anterior
 2. Calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars
 3. Aprovació, si escau, del projecte d’obertura de la biblioteca en horari extraescolar
 4. Informació proposta d’adquisició de material informàtic per l’escola
 5. Informació de l’AMPA sobre la memòria, curs 2011-12 i propostes de treball per aquest curs, 2012-13
 6. Obres de l’edifici de Primària(Ca l’Arnús)
 7. Altres

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

Resums Consell escolar del dia 14 i 26 de juny 2012

Benvolguts pares,

Aquest són els aspectes més importants tractats als dos últims Consell escolars:

– Aprovació de les quotes de material del curs 2012-2013: 65€/trimestrals

– Aprovació del preu del menú al servei de menjador d’infantil i primària 2012-2013: 6,10/ menú fix i 6,70 menú esporàdic

– Aportació de l’AMPA de 1.500€ com a ajut per a la compra de llibres de text, ja que l’escola encara no ha rebut la subvenció de la Generalitat necessària per a poder fer la comanda dels llibres del projecte de socialització que el curs 2012-2013 s’havien de canviar ( cursos de 3r i 4t de primària). Part d’aquest ajut serà retornat a l’AMPA un cop l’escola cobri la subvenció pendent.

– Aprovació del calendari escolar:

 • Aprovació dels 4 dies de lliure disposició que tenen tots els centres de segon cicle d’educació infantil i primària i que són: 2 de Novembre, 7 de Desembre, 11 de febrer i 10 de Maig.
 • Aprovació de la jornada intensiva del mes de juny del 10 al 21 de juny, últim dia de classe. L’horari serà de 9 a 13h.
 • Aprovació de l’horari d’adaptació dels alumnes de P-3 els dies 12, 13 i 14 de setembre. Es faran dos torns els dies 12 i 13. El dia 14 estaran tots junts però sense possibilitat de quedar-se al menjador.

– Aprovació de l’escrit sol·licitant la millor solució al tema del tancament de la segona planta de l’edifici de primària. Degut a la manca de resposta per part de l’Ajuntament i la Generalitat al nostre escrit, s’acorda que l’escola i l’AMPA insisteixin en obtenir una resposta a les nostres demandes.

– S’informa que el dia 25 de juny es va fer l’acta de replanteig de les obres de l’edifici nou al Parc de Ca l’Arnús sense cap incidència, per tant segueix vigent la data de juliol com a data d’inici de les obres.  Estarem pendents de qualsevol moviment al solar del parc…esperem poder penjar al juliol la foto de la primera màquina treballant-hi!!

– S’ informa que l’ activitat de Cant coral no serà gratuïta el curs vinent, ja que l’ Ajuntament no la pot subvencionar.

– S’informa que el resultats de les competències bàsiques del curs de 6è fetes a l’escola durant el mes de maig de 2012 han estat força positives, lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya en totes les competències. Us deixem l’enllaç a la mitjana dels resultats obtinguts a tota Catalunya:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/06/14/14/50/ff6a8351-5fa2-4959-9397-2db2d5ffb173.pdf

Salutacions a tots i bon estiu!

Canvi a la normativa de menjador respecte a la gestió dels impagats

Benvolguts pares,

Us informem que el Consell Escolar, a petició de la Junta de menjador, ha aprovat una nova normativa de menjador que inclou canvis referents a la gestió d’impagats. Si voleu consultar aquests canvis, ho podeu fer al nostre apartat del blog dedicat al funcionament del menjador:

https://ampalolaanglada.wordpress.com/funcionament-del-menjador/

AMPA Lola Anglada

Dijous 27 d’octubre de 2011: convocatòria del Consell Escolar

Benvolguts pares,

Us informem que avui a les 16.45h hi haurà una reunió del Consell Escolar. Com ja sabeu, a aquestes reunions assisteixen representants dels pares, dels mestres i del personal no docent de l’escola. L’ordre del dia serà el següent:

 1. Informació assemblea extraordinària de pares i mares del 13 d’octubre
 2. Aprovació, si escau, del Pla de Centre, curs 2011-12
 3. Quota de material i sortides, curs 2010-11: balanç i estat de comptes
 4. Quota de material i sortides, curs 2011-12: balanç actual, propostes de gestió
 5. Altres

Salutacions,

AMPA Escola Lola anglada

Consell escolar 24 de maig de 2011

Benvolgudes famílies,

Aquest és un resum del Consell Escolar celebrat el passat 24 de maig:

 1. S’aproven pel  Consell Escolar la Carta de compromís educatiu i la primera part del Projecte educatiu de Centre (PEC). En ambdós casos s’accepten els aclariments i modificacions d’alguns punts fets pels representants de mares i pares, arribant-se a redaccions consensuades d’aquests punts.
 1. Es fa un repàs de les tasques de manteniment  i altres qüestions referides a l’Escola:
  1. Fetes: Arranjament vestuari pista, arranjament rajoles, 5 cistelles de bàsquet.
  2. Força avançades però algun aspecte pendent: Lavabos 2a planta (falten sanitaris), Pintat de la classes (en procés), Contenidors (falta els de paper i el d’envasos), mirall (falta comprar), visita arquitecte de la Generalitat (cal concretar el dia).
  3. Pendents del  tot: servei extra de neteja mentre obres lavabo i mosquits.  Llums exteriors sortida, drenatge pati  i “parterres” escola Ca l’Arnús. També instal·lació d’un rentamans, funcionament  defectuós de sistema de ventilació i punt de “reg” al pati a les que la empresa constructora no dona resposta.
 2. Es dona informació numèrica dels alumnes assignats pel proper curs. A P3 50 alumnes (39 de preincrits en primera opció i 11 en altres) i algunes vacants en altres cursos.
 3. S’estableixen els punt a tractar en la propera reunió de pares/mares delegats prevista pel dia 2 de juny a les 17:15 a la biblioteca de l’Escola:
  1. Augment quota de material
  2. Millores en el servei de menjador (Augment preu)
  3. Propostes per millorar el funcionament i aportacions dels delegats/des
  4. Presentació de la carta de compromís educatiu
  5. Calendari i horari pel proper curs. En aquest punt es marquen les alternatives possibles per poder sondejar la opinió dels delegats al respecte, però donat que aquesta informació canvia dia a dia finalment no s’han inclòs en aquest resum.
 4. En altres destaca:
  1. Per part de l’escola algunes peticions respecte: la millora de la coordinació amb l’AMPA, la col·laboració econòmica pel transport dels alumnes de P3 a 4t del dia (2 de juny) de les danses. També agraeixen altres aportacions econòmiques i la col·laboració establerta amb la llibreria Saltamartí.
  2. Per part dels pares i mares: Es demana sobre les proves d’avaluació externa de 6è de primària. L’escola respon que aquestes i les de 5è es presenten i s’analitzen quan es presenta al consell escolar la memòria del curs.

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada