Assemblea General Ordinària i sopar: 2 de novembre de 2016. Canvi de Junta.

Resultado de imagen de relevo generacional

Hola famílies,

El proper 2 de novembre a partir de les 20:30 al gimnàs de l’escola celebrarem l’Assemblea General Ordinària d’aquest curs amb el següent ordre del dia:

 • Presentació de memòria del curs 2015-16
 • Aprovació (si escau) del pressupost 2016-17
 • Dissolució de la Junta actual
 • Presentació de candidatures i votació de la nova Junta
 • Precs i preguntes

Per tal de facilitar l’assistència de la major quantitat de socis possible es demanarà sopar per tots els assistents.

La Junta actual es va conformar de forma temporal i finalment han estat treballant durant dos cursos, raó per la qual la Presidenta, el Secretari i el Tresorer han decidit deixar vacants els seus càrrecs. Creuen que ara és un bon moment per fer-ho donada la situació estable de l’AMPA i que existeix una dinámica clara i que funciona.

A partir d’avui, 11 d’octubre, queda oberta la convocatòria per presentar candidatures, que poden ser individuals o col·lectives, i poden presentar-se fins el moment abans de començar l’Assemblea. Us recordem que tots els socis tenen dret a presentar-se i que els càrrecs imprescindibles per formar la Junta són President/a, Secretari/a i Tresorer/a, tenint en compte que podrà haver-hi tants vocals com es consideri necessari.

Els candidats hauran d’enviar un correu a lolaanglada.ampa@gmail.com amb el nom del/s candidat/s i una breu explicació de les seves propostes. En cas de candidatura col·lectiva no será necessari indicar quin càrrec ocuparia cadascun dels membres.

El dia 25 d’octubre es publicaran en aquest blog les diferents propostes rebudes fins el moment i es farà difusió pels mitjans habituals de manera que les famílies tinguin oportunitat de conèixer les propostes abans de la votació. En cas de que alguna candidatura es presentés posteriorment, s’actualitzarà la informació al blog però no es tornarà a fer difusió. En cap cas s’acceptarà una candidatura individual o col·lectiva un cop iniciada l’Assemblea General Ordinària del 2 de novembre.

Us recordem que com a socis de l’AMPA teniu dret a delegar el vostre vot amb un document que contingui la següent informació:

 • Nom, cognoms i DNI de la persona afiliada
 • Nom, cognoms i DNI de la persona en qui delegueu el vot
 • Signatures de la persona afiliada i la persona delegada

Us animem a que us impliqueu i presenteu les vostres candidatures! Penseu que en cas de que no es presentin les persones necessàries per cobrir els càrrecs s’hauria de constituïr una Comissió Gestora provisional que tindria un mes per conformar una nova Junta. Si passat aquest mes no hi haguessin candidats per la Junta, l’AMPA hauria de dissoldre’s com a associació i tots hi perdrem.

Calendari de presentació de candidatures:

 • 11 d’octubre. Apertura de la convocatòria
 • 25 d’octubre. Publicació de les candidatures
 • 2 de novembre. Votació de la nova Junta

Moltes gràcies, Junta!

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, un dels punts de l’ordre del dia de l’Assemblea General Extraordinària que celebràvem avui era la renovació de càrrecs de la Junta. A partir d’avui, la Junta que durant els últims anys ha gestionat l’AMPA dona relleu a altres membres per continuar amb aquesta labor.

Volem expressar el nostre agraïment a la Núria, la Carme, la Cristina i l’Esther per tota la il·lusió i el temps dipositats a l’AMPA, així com reconèixer la gran tasca realitzada sempre d’una manera compromesa, desinteresada i a la recerca del bé comú.

Cal remarcar que, tot i que han decidit deixar els seus càrrecs, tenim la sort de que continuaran formant part d’algunes comissions, així que està garantit que l’AMPA seguirà comptant amb la seva experiència i el seu suport.

Moltes gràcies, Junta!

D’altra banda, davant la manca de candidats, l’Assemblea ha recolzat per unanimitat la proposta de creació d’una Comissió Gestora temporal amb l’objectiu de cobrir les funcions de la Junta fins aconseguir la creació d’una de nova en Assemblea General Extraordinària, els mes de juny de 2015.

Aquesta Comissió consta de cinc membres que s’han presentat de manera voluntària, tres dels quals són membres de Comissions estratégiques com la Comissió Econòmica, de Comunicació i Festes i està autoritzada per l’Assemblea per prendre decisions de la mateixa manera que ho faria una Junta. En breu us informarem de la constitució d’aquesta comissió i del seu funcionament.

AMPA Lola Anglada