18 de novembre: Reunió de pares i mares delegats

Benvolguts pares,

Us informem que el proper dilluns dia 18 de novembre a les 17h tindrà lloc la primera reunió de delegats amb el seguent ordre del dia:

 1. Funcions dels delegats/des segons la normativa del centre.
 2. Informació sobre el Pla de Centre curs 2013-2014
 3. Informació dels acords adoptats al Consell Escolar del passat 30 d’octubre sobre:
  • Romanent quota de material curs 2012-2013
  • Teatre Nadal: 18 de desembre al Teatre Principal
  • Obres d’ampliació de l’escola, estat de les obres, mudança.
  • Modificació de la NOF (Normes d’Organització i Funcionament del Centre)
  • Mercat d’Intercanvi
 4. Altres temes que vulguin preguntar els delegats dels pares i mares de l’escola.

Us animem a fer arribar les consultes que tingueu sobre el funcionament de la vostra classe als vostres delegats abans del dia 18 perquè puguin fer-se arribar a l’equip directiu.

Novetat: Ja us podeu descarregar el resum de la reunió de delegats:

Reunió de delegats 18.11.2013

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

22 de gener: Consell Escolar Extraordinàri i Reunió de Delegats

Benvolguts pares,

Us informem que el proper dimarts dia 22 de gener estan convocades dues trobades:

– 17h: Consell Escolar Extraordinàri amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del Consell anterior
 2. Constitució del Consell Escolar
 3. Constitució de les comissions del Consell: permanent, econòmica, socialització de llibres de text, convivència,…
 4. Altres

– 18h: Plenari de pares i mares delegats, amb el següent ordre del dia:

 1. Funcions del delegats/des segons la normativa del centre
 2. Informació sobre el Pla de Centre, curs 2012-13
 3. Adquisició i muntatge de 4 pissarres digitals
 4. Altres

Novetat!!: Ja us podeu descarregar un resum dels temes tractats a la reunió de delegats i al consell escolar:

Resum reunió de delegats 22 de gener de 2013

Resum del Consell Escolar de 22 de gener de 2013

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

Llistat de delegats curs 2012-2013

Benvolgudes famílies,

Aquests són els pares i mares delegats de cada curs:

P3A: Cristina Solà, mare de l’Alex Fernández

p3B: Mar Márquez, mare de l’Ona Prat

P4A: Anna Cánovas, mare de Luca Andrés Puebla

P4B: Núria Montero, mare de l’Alex Garcés

P5A: Llorença Calvet, mare de Jana Solà

P5B: Mònica Brugué, mare de Rodrigo Giró

1rA: Miquel Ruiz, pare de Maria Ruiz

1rB: Núria Aparicio, mare de Guillem López

2n: Judit Ortega Hidalgo, mare d’en Pol Gómez

3r: Judith Sabaté, mare de Laia Pérez

4tA: Montse Canals i Gemma Garcia, mares d’en Joan Bordallo i la Judith López

4tB: Josep M. Sánchez, pare de l’Aitor

5è: Verónica Moreno, mare d’en Nil Puiggalí

6è: Ana Maria Mas Nohales i Marina Martínez Martínez, mares d’en David Jose i la Nerea García

Salutacions,

AMPA Esola Lola Anglada

10 de novembre: reunió de delegats

Benvolguts pares,

Us informem que el proper dijous dia 10 de novembre tindrà lloc a la Biblioteca de l’edifici de primària la primera reunió de delegats del curs. Serà a les 16.45h i l’ampa oferirà servei de canguratge per les famílies que ho necessitin. Us adjuntem l’odre del dia:

 1. Funcions dels delegats/des de classe
 2. Informació sobre el  Pla de Centre, curs 2011-12
 3. Quota de material i sortides, curs 2010-11: balanç i estat de comptes
 4. Quota de material i sortides, curs 2011-12: balanç actual, propostes de gestió
 5. Obres

Ja podeu descarregar-vos l’acta de la reunió de delegats del dia 10 de novembre:

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DE PARES NOVEMBRE 2011 (AMPA)

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

2 de juny: Plenari de pares i mares delegats

Benvolguts pares,

El passat dijous dia 2 de juyn a les 17.15h va tenir lloc el segon plenari de pares i mares delegats d’aquest curs amb el següent ordre del dia:

1.  Funcions dels delegats/des segons el Reglament de Règim Intern
2. Carta de compromís educatiu
3. Quota de material i sortides pedagògiques, curs 2011-12
4. Quota de menjador, curs 2011-12
5. Calendari escolar, curs 2011-12
6. Horari escolar, curs 2011-12
7. Altres

A continuació podeu descarregar un resum dels acords presos a aquesta reunió:

Plenari Pares i Mares 2 de juny 2011

Referent al punt del calendari escolar, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ja ha fet públic el calendari escolar del curs 2011-2012.  Les dades més importants són:

Calendari

12 de setembre del 2011: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

Del 23 de desembre del 2011 al 8 de gener del 2012: vacances de Nadal.

Del 2 al 9 d’abril del 2012: vacances de Setmana Santa.

22 de juny del 2011: acaben les classes a tots els centres.

5 dies de lliure disposició. El Consell Escolar de cada centre decidirà quins dies festius seran de cara al proper curs.

Jornada intensiva: en el cas de que s’aprovés pel Consell Escolar del Centre, començaria l’11 de juny de 2012.

Horari escolar curs 2011-2012

Respecte al punt horari escolar, el Claustre de professor proposa tornar a l’horari anterior a l’implantació de la 6ena hora: de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30h. Aquest és l’horari general determinat pel Departament, tot i que dona l’opció a que les escoles que ho demanin acabin a les 17h.

L’escola proposarà aquest horari sota els següents criteris:
● És un horari contrastat doncs és el que hi havia abans de la sisena hora.
● Pedagògicament és positiu doncs permet compactar més horari lectiu als matins, que és quan se’n treu més profit, i tenint en compte que com més avança el dia menys atenció i concentració dels nens i nenes, la finalització de la jornada mitja hora abans evita distraccions.

L’horari alternatiu seria de 9 a 12.30 i de 15.30 a 17h. Aquest horari suposaria que al migdia el servei de menjador seria de mitja hora més i per tant encariria el preu del menú.

Els preu del menú aproximat depenent de si es fa 2,30h de menjador o 3hores seria de 5,90€ i de 6,20€ respectivament. Aquest preu no inclou activitats de reforç o extraescolars.

Tanmateix, l’horari definitiu es tractarà al proper Consell Escolar.

En aquest sentit els delegats es comprometen a recollir les opinions dels pares i mares de les seves classes per tal que els representats de les famílies puguin aportar al Consell la posició majoritària.

Feu arribar als vostres delegats la vostra opinió respecte a l’horari proposat per l’escola.

Enllaços d’interès relacionats amb aquests temes:

Diari Oficial Generalitat Calendari escolar 2011-2012:

http://www.gencat.cat/diari/5894/11152069.htm

Reglament Règim Intern (RRI) Escola Lola Anglada:

http://phobos.xtec.cat/ceip-lola-anglada-badalona/intranet/documents/web/reglament.htm

Enllaços relacionats amb l’horari escolar:

Consideracions FAPAC:

http://www.fapac.cat/2011/06/Valoracions-de-la-FaPaC-sobre-el-calendari-escolar

Consideracions USTEC:

http://sindicats.net/sblog/

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

dimecres dia 10 d’octubre: Reunió de delegats

Demà dimecres, 10 de novembre, a les 17:00 a la Biblioteca hi ha convocada un Plenari dels  delegats/des de les classes per tractar els seguents temes:

1) Funcions dels delegats/des

2) Informació sobre les obres pendents (les mares del Consell ja tenen la informació, però cal comunicar-ho als delegats/des)
3) Repàs de les activitats més importants del Pla de Centre d’enguany
4) Programa “Art a l’escola”
5) Altres temes del vostren interès

Recordeu que és important l’assistència a més dels delegats/des de les classes, dels representants de pares del Consell Escolar i membres de l’AMPA.

Salutacions,

Aquí teniu l’acta de la reunió:

ACTA PLENARI DE MARES I PARES 10-11-10

Delegats de curs 2010-2011

Benvolgudes famílies,

Aquests són els pares i mares delegats de cada curs:

P3A: Llorença Calvet

P3B: Mònica Brugué

P4A: Miquel Ruiz i Luis El Bounyari González

P4B: Francesc Roura i Núria HIjazo

P5: Judit Ortega Hidalgo i Rosa M. Redondo

1r: Núria Aparicio Canturri i Loli Navarro

2nA: Mireia Ballus

2nB: Sílvia Manresa

3r: Núria Garcés

4t: Ana Maria Mas Nohales i Marina Martínez Martínez

5è: Esther Neira Gabaldón i Ana Pazos

6è: Susana Román Hidalgo i Montserrat Serra Garriga

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

Pares i mares delegats/des de curs. Funcions

El delegat de curs és el portaveu del col·lectiu de pares i mares d’un grup o classe. Sortirà escollit a la reunió de pares de la classe de principi de curs.

El mestre/a tutor/a comunicaà a l’Equip directiu el nom de la persona elegida.

Funcions:

 1. Relació amb el tutor de la classe

– Mantindrà contacte directe amb el tutor/a del grup

– Els delegats/des podran ser convocats pels tutors de les classes

– Ajudarà al tutor en diferents tasques: compres petite de material a educació  infantil, tasques relacionades amb el viatge de fi de curs de 6è, socialització de llibres, etc.

– Col·laborarà en la revisió i manteniment dels llibres de text

2. Relació amb les altres pares i mares

– Escoltarà els suggeriments i opinions dels pares i mares i farà de portaveu de la classe

– Assistirà a les reunions, assemblees convocades per l’AMPA, aportarà propostes i transmetrà els acords als pares/mares de la seva classe

– Aportarà idees, suggeriments, propostes de la seva classe, as pares i mares representants al Consell Escolar

– Col·laborarà en activitats generals de l’Escola: festa de fi de curs, activitats extraescolars, etc.

3. Plenari

És l’òrgan que aglutina i reuneix tots els delegats/des de curs de l’Escola, un membre de la junta directiva de l’AMPA i un representant dels pares al consell escolar.

Es reunirà com a mínim una vegada al curs, preferentment a principi de curs, per recordar les funcions dels delegats/des i impulsar activitats de caràcter general que s’hi puguin fer en el centre.