Mares i pares candidats al Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

El proper dimarts 25 de novembre dimecres 26 de novembre estem tots cridats a escollir els tres representants dels pares i mares a renovar dins el Consell Escolar.

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc, raó per la qual creiem que és important que conegueu qui en formarà part. Aquests són els candidats que s’han presentat i aquestes són les seves motivacions per ser membres:

Anna Heredia (mare de la Maria de 2nA i de la Jana de P4B)

AHeredia“M’he decidit presentar perquè no podem perdre l’oportunitat d’estar representats en el Consell Escolar. La implicació com a pares i mares en el Consell Escolar és molt important per fer crèixer i evolucionar l’escola.

Si surto escollida intentaré impulsar la participació dels pares i mares en les decisions que permetin millorar el funcionament de l’escola. Impulsar l’educació en valors, la creativitat i l’autonomia.”

 

 

 

Núria Hijazo (mare de l’Ada de 3rB i en Set de P4B)

NHijazo

“M’he decidit presentar perquè entenc que implicar-se en l’educació dels nostres fills és una bona manera de contribuir a que sigui una educació de qualitat i també perquè m’interessa conèixer de primera ma el projecte educatiu i participar-hi en el que pugui.

Si surto escollida intentaré impulsar l’enfortiment d’aspectes educatius en col·laboració amb l’Escola que permetin respondre òptimament als reptes que planteja l’educació en l’actualitat, que es treballi més l’educació emocional, impulsar les colònies escolars, especialment a primària i el desenvolupament del projecte d’Escola Verda.”

 

Daniel Escorza (pare de l’Hugo de P4B)

“M’he decidit presentar perquè vull participar del projecte educatiu de l’escola i acostar-ho a les famílies per fer-lo més participatiu.

Si surto escollit intentaré impulsar les relacions escola-famílies-entorn i aconseguir establir projectes que facin crèixer l’escola en valors”

 

 

 

 

 

Participeu i exerciu el vostre dret a vot per escollir-los dimarts 25 de novembre dimecres 26 de novembre de 16:30 a 18:00

 

 

Resum acta del Consell Escolar

Hola famílies,

Ja us podeu descarregar el resum de l’acta del Consell Escolar celebrat el passat 29 d’octubre.

Resum acta consell escolar 29.10.2014

Us recordem que aquest curs estan convocades eleccions al Consell Escolar. Hi han 3 places vacants representants dels pares i mares de l’escola. Divendres dia 14 de novembre va ser l’últim dia per a la presentació de candidatures i el dia 26 de novembre tindrà lloc les eleccions.

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

Reunió ordinaria del Consell Escolar. Dimecres 29 d’octubre de 2014.

Benvolgudes families,

El proper dimecres, 29 d’octubre, a les 16:45 h. tindrà  lloc el 1r Consell Escolar d’enguany.

Els temes seran els següents:
1) Aprovació, si escau, del Pla de Centre, curs 2014-15
2) Socialització de llibres de text: estat de comptes
3) Informació del procés electoral per a renovar el Consell Escolar
4) Altres
Un cop celebrada us informarem del resultat.

Reunió del Consell Escolar. 30 de juny de 2014

Benvolgudes families,

Us comuniquem que el dilluns, 30 de juny, a les 16:30 hores, a l’aula de mestres, es farà un Consell Escolar per tractar els següents temes:

1) Aprovació, si escau, de la Memòria, curs 2013-14

2) Altres
Us informarem del resultat de la reunió tan aviat com tinguem disponible l’acta.
ACTUALITZACIÓ 10 DE JULIOL. Resum de l’acta de la reunió del Consell Escolar del 30 de juny de 2014
1-Lectura i aprovació , si escau, de l’acta del Consell Escolar anterior .

S’aprova per unanimitat l’acta anterior.

2- Aprovació, si escau, de la Memòria de centre, curs 2013-14.

La Cap d’estudis , fa un repàs de la  Memòria de Centre, es lliuren  els resultats de les competències bàsiques. La reflexió general es que els resultats han estat millor que en altres anys, tot i que en algunes àrees l’escola està just per sota de la mitjana de Catalunya.

Altres aspectes que s’han comentat:

. La formació que ha rebut l’escola  referent al Projecte d’impuls de la lectura, i ha comentat que el proper curs rebran un assessorament dels trenta minuts de lectura. La formació es valora com a positiva.

. Continuar treballant l’anglès a l’hora de psicomotricitat, es tindrà en compte que si les mestres han de substituir en aquesta àrea es desfarà el desdoblament però s’impartirà la matèria.

. Referent a la valoració del funcionament d’educació especial, s’aclareix perquè ha estat complicada la coordinació aquest curs, donat al moviment de personal tant de l’EAP com d’ed.especial.

. La valoració de les  festes es positiva, però han incidit amb la festa de Nadal al Principal, es recorda que pel bon funcionament de la festa els  pares han de seguir la normativa marcada per l’escola .

. Referent a la festa de Fi de curs escola, han detectat alguna cosa a millorar de cara al proper curs.

. Referent  a la festa del Carnestoltes es valora positiva, però per properes edicions intentaran que el grup d’animació sigui més adient sobretot a totes les franges d’edat.

 

3- Romanent quota de material, curs 2013/14 i propostes d’inversió.

     La secretària comenta que el romanent de la quota de material i sortides pedagògiques és de 5.500€ aproximadament.

La proposta que el claustre fa al Consell Escolar per gastar aquest romanent és la següent:

1 Pissarra digital, 4 PC, Projecte d’ambients a P-3 i P-4, material pedagògic cicles, material aula nova 3r., dotació emmagatzematge Ed. Física.

–         L’escola manifesta la demanda a l’Ampa de diners per a la socialitzacó de llibres de text. Des de l’AMPA hi ha un compromís  per tal de contribuir amb el projecte de socialització però no saben amb quina  quantitat. Si l’ import no és suficient no es comprarà la pissarra digital i es destinaran aquests diners a la socialització.

–         D’altra banda,  s’acorda que al principi de curs a la reunió de    P-3, s’informi als pares  que aquest proper curs escolar s’han tret els llibres i per tant s’estalviaran aquesta despesa, però  que per tal de dur a terme el projecte d’ambients que s’iniciarà a P-3 segurament hauran de pagar una quota que anirà destinada al material que els alumnes necessitaran per poder dur a terme el projecte. Des d’Educació Infantil  es farà un pressupost orientatiu. Al setembre es parlarà en claustre sobre aquest tema i es prendran decisions al respecte.

També es comenta que si en les festes de l’AMPA s’utilitza el material d’ed. Física o de l’escola, seria necessari que hi hagués  un responsable per tal de deixar el material al seu lloc i tenir cura que no es malmeti.

 

4- Altres.

– Projecte escola verda: Es presenta el projecte d’escola verda elaborat pel termini de tres anys i el Pla  d’Acció Anual pel curs 2014-15 en el que s’han prioritzat les accions de millora següents: promoure les 3R a tota la comunitat educativa, Pla d’estalvi energètic i aigua i creació del Comitè Ambiental. S’acorda que al començar el curs es constituirà aquest comitè (amb representants dels diferents estaments de la comunitat educativa) i es fixaran les seves funcions amb l’objectiu d’assolir un treball sistemàtic per a una escola més sostenible i trobar els recursos per a la sensibilització de tota la comunitat.

– El director comenta que pel que fa als Casals d’estiu, és millor un de sol que dos alhora i que el material el porti l’empresa que fa el casal, ja que aquest any hem hagut de deixar ordinadors i projectors de l’escola.

Reunió ordinària Consell Escolar. 5 de juny de 2014.

Benvolguts pares,

Us informem de l’ordre del dia del proper consell escolar que es celebrarà el pròxim dijous 5 de juny a les 17:00h:

1. Calendari Escolar, curs 2014-15
2. Activitats extraescolars, curs 2014-15
3. Altres

Un cop cel·lebrada, us informarem del resultat d’aquesta reunió.

 

ACTUALITZACIÓ 20 DE JUNY: Resum de la reunió del Consell Escolar.

Calendari escolar curs 2014-15.

El director comenta que el Claustre de professors va aprovar el calendari escolar proposat pel Consell Escolar Municipal, els de lliure disposició proposats pel curs 2014-15 són: 3-11-14, 16-2-15, 30-4-15.El Consell Escolar també aprova aquests dies de lliure disposició.

Referent a la jornada continuada es proposa fer del 8 de Juny al 18 de Juny, i també es proposa fer jornada continuada el 23 de Desembre. Es procedeix a fer la votació. Vots a favor de la jornada continuada de Juny: 11 vots, abstencions: 1 vot  i vots en contra  1 vot. Queda aprovada aquesta proposta.

Vots a favor de la jornada continuada del 23 de Desembre:  11 vots, abstencions: 1vot i vots en contra: 1 vot. Queda aprovada aquesta proposta.

També es proposa fer una horari gradual a P-3 els dies 15, 16 i 17 de Juny. Es procedeix a fer la votació. Vots a favor:11 vots , abstencions: 2 vots i en contra :0 vots. Queda aprovada aquesta proposta.

Activitats extraescolars, curs 2014-15.

El director comenta que les activitats extraescolars del curs vinent estaran gestionades per Àmbit Escola.

Es lliura als membres del consell escolar un llistat amb les activitats proposades pel curs vinent i s’aproven.

S’informa que algunes activitats compartiran espais amb l’escola Artur Martorell.

Quotes del curs 2014-15: quota de material i sortides, quota de menjador.

El director informa que es congela la quota de material i sortides pedagògiques a 65€ i també la quota de menjador a 6,20€. L’esporàdic serà de 7,30€ . Hi haurà preus diferenciats  si els alumnes es queden un o dos dies.

S’aproven aquestes quotes.

Informació del procés de preinscripció i matriculació, curs 2014-15.

 El director comenta que hi hagut 47 preinscripcions a ed. Infantil i finalment, després de les adjudicacions, hem tingut un total de 53 alumnes assignats a Ed. Infantil    ( P-3: 50, P-4: 1 , P-5: 2 ). Pel que fa a Ed. Primària  hem tingut 4 preinscripcions.

Altres.

Plantilles: el director comenta que ens ha estat assignat un mestre i mig més pel curs vinent. A més a més també hi ha la possibilitat de demanar una plaça específica estructural relacionada amb un projecte de l’escola. La nostra escola  el curs passat va demanar una plaça d’aquestes característiques, de l’especialitat d’anglès , relacionada amb el projecte de llengües estrangeres del nostre centre.

Aquest curs aquesta segona plaça d’anglès ja està inclosa dins la plantilla i per tant ja no caldrà demanar-la. Es proposa per aquest curs, demanar una plaça específica estructural d’atenció a la diversitat, per tal de donar resposta a la necessitat de tutoria i alhora a les necessitats d’aquesta especialitat.

Referent al tema de socialització de llibres de text, la cap d’estudis comenta que proposa que a partir del curs vinent els nens que entrin dins el programa de socialització de llibres de text paguin cada any, durant 4t, 5è i 6è  15 €, els altres 15 € sortiran de la quota de material. D’aquesta manera acabaran pagant un total de 120€ pel programa de socialització de llibres de text a l’acabar l’ed. Primària. A l’actual 4t i 5è no se’ls aplicarà aquesta nova quota. S’aprova la proposta.

S’aprova que ens adherim a la proposta d’Òmnium  Cultural com a Consell Escolar, en defensa de la Llengua Catalana.

Pel que fa a les entrades i sortides  de l’escola de C.M. i C.S., el director comenta que a les entrades els nens entren paulatinament a mesura que arriben  i hi ha mestres vigilant pels passadissos i  les classes. Es proposa que aquests mateixos nens també  surtin tots sols del centre escolar, acompanyant-los els mestres fins a la porta i es demanarà a l’Ajuntament que canviïn la ubicació del carril bici a la sortida de la rampa. S’enviarà una carta per sol·licitar-ho. S’aprova per unanimitat aquesta proposta que s’aplicarà a partir del curs vinent.

D’altra banda, s’ha arribat a la conclusió  que no tenim cap espai adequat per ubicar les  bicicletes i patinets que els nens porten a l’escola, per tant s’informarà a les famílies que a partir del curs vinent no les poden portar. Les bicicletes d’ed. Infantil es donaran a entitats ja que a l’escola es considera que no són útils i tampoc disposem d’un espai adequat per guardar-les.

Una mare del Consell Escolar pregunta si s’han dut a terme totes les sortides d’un dia a tots els cursos. La cap d’estudis comenta que si s’han fet excepte a 5è, on només s’ha fet una per causes alienes al centre. Per compensar-ho la cap d’estudis informa que el curs vinent faran tres sortides de tot un dia.

Un membre de la comissió de menjador comenta que hi ha hagut moltes queixes del tracte de les monitores vers els nens: referents a càstigs, normatives entre els nens… Des de l’escola s’informa que s’està elaborant un nou projecte de menjador, encara no està acabat però si hi ha un recull d’intencions del que es considera que és necessari per tal que millori el seu funcionament. Es demana que l’escola lliuri aquest projecte a la comissió de menjador.  El director comenta que es traspassarà aquesta informació  en el proper consell escolar.

S’informa de la convocatòria dels ajuts de menjador d’aquest any. L’administrativa informa que ha canviat la normativa i de que hem tingut 53 sol·licituds. Al setembre hi haurà una convocatòria extraordinària. Al setembre hi haurà les primeres adjudicacions i més tard es poden adjudicar més.

En el proper Consell Escolar es demana que s’informi dels resultats de les competències bàsiques de 6è.

Es comenta que de cara al curs vinent hi ha diversos temes que s’hauran de reprendre com el de  camins escolars i escola verda.

I sense cap més punt per tractar, es dóna per finalitzat l’acte.

AMPA Escola Lola Anglada

Reunió ordinària Consell Escolar. 27 de març de 2014.

Benvolguts pares,

Us informem de l’ordre del dia del proper consell escolar que es celebrarà aquest dijous dia 27 de març a les 17:15h:

1. Informació de les gestions realitzades aquest curs per la Comissió de menjador (convidades mares de la Comissió)
2. Justificació de comptes de l’escola 2013
3. Utilització de les instal·lacions de la nova escola per part d’entitats de la ciutatColònies de P5
4. Altres

Un cop cel·lebrada, us informarem del resultat d’aquesta reunió.

AMPA Escola Lola Anglada

29 de gener de 2014: Consell escolar

Benvolguts pares,

Aquest és l’ordre del dia del Consell Escolar celebrat dimecres dia 29 de gener. En breu penjarem un resum dels temes acordats.

1. Obres d’ampliació de l’Escola: trasllat, estat de les obres,…

2. Aprovació, si escau, del pressupost del centre de l’exercici 2014

3. Portes obertes de l’escola

4. Altres

Les portes obertes es faran el dia 5 de març. El dia 4 de març es faran unes portes obertes per a les famílies de la nostra escola, perquè tothom que vulgui pugui veure les noves instal·lacions de l’escola.

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

 

 

Temes tractats al Consell Escolar del passat 30 d’octubre

Benvolguts pares,

A continuació us informem dels temes tractats al 1r Consell Escolar del curs 2013-2014:

Assistents: Toni Soriano, Carme Barragan,  Oriol Fernández,  Ma Carme Rodríguez, Javier García, Laura Gañan, Cinta Díaz, Alícia Navarro ,Mercè Rodríguez, Yolanda Jiménez, Núria Sánchez, Núria Aparicio  i Mònica Palao.

Ordre del dia:

1-Lectura i aprovació de l’acta del Consell Escolar anterior .

2- Aprovació de la Memòria de Centre, curs 2013-14.

Es demana que quan es lliuri la memòria es tingui en compte també de lliurar els annexos, o si més no, que aquests estiguin a disposició dels membres del Consell Escolar. També es demana que en la memòria del curs vinent dins l’anàlisi del resultat de les competències  bàsiques, s’inclogui una gràfica que reflecteixi els resultats de cada any.

2-Aprovació del Pla de centre, curs 2013-14.

Els pares i mares comenten que en les reunions de pares de principi de curs seria interessant parlar del projecte de filosofia 3/18.

La cap d’estudis comenta que aquest any s’ha implantat una sessió de 30’ de lectura de 9:00-9:30h.

Un membre del Consell Escolar demana que es valori el tema de la utilització o no dels llibres de text , sobre tot a ed. Infantil i a primer, ja que hi ha famílies que creuen que potser els nens-es tenen masses llibres. La cap d’estudis diu que és un tema sobre el que s’està treballant i que en alguns cursos ja s’han suprimit alguns llibres.

3-Romanent de la quota de material, curs 2013-13.

El romanent de la quota de material i sortides pedagògiques del curs 2012-13 és de 8.518,76€. D’aquest romanent es proposa destinar 1500 €, com a mínim, per socialització de llibres de text, 600€ per el teatre de Nadal, que està reservat al Teatre Principal el dia 18 de Desembre i 5.200€ per audiovisuals. Si queda romanent  es destinarà a socialització de llibres de text.

4- Obres d’ampliació de l’escola: mudança, estat de les obres…

Les obres d’ed. Infantil estan paralitzades i  fins el 15 de novembre no està previst que puguin tornar a començar les obres per manca de material.

Respecte la segona planta de l’edifici de primària sabem que hi ha treballadors però no ens han comunicat en quina fase concreta es troben les obres. Les últimes notícies són que es lliurarà l’edifici al Gener.

Referent al tema del trasllat s’acorda coordinar tota la mudança comptant amb la col·laboració  dels pares. Es parlarà  d’aquest tema a la reunió de delegats, per tal que siguin ells qui traspassin la informació a les famílies de cada classe.

També es comenta que s’haurà de coordinar el trasllat del material i mobiliari de  la cuina.

Es valora la idea de demanar dos dies laborables sense classe per tal de poder a dur a terme la mudança.

Es demanarà una visita d’obres per tal de poder comprovar en quina situació i fase està l’obra de l’edifici de primària.

5- Annex NOF (Normes d’Organització i Funcionament del centre): S’aproven les següents propostes de canvi a la NOF:

Dins el projecte de reutilització de llibres de text s’hauria d’afegir: “ Només podran participar en el projecte de socialització de llibres de text, les famílies que participin del sistema de pagament de l’escola i que paguin l’ import íntegre de la quota de material”.

També es demana incloure en l’apartat de sortides, estades pedagògiques i viatge de fi de curs: “ l’escola al estar dins del Parc de Ca l’Arnús, es considerarà aquest parc com a entorn escolar i per tant, quan s’organitzin visites no caldrà preveure els mateixos acompanyants que en una sortida de fora del centre”.

6- Altres

  • Presentació de la proposta d’una mare de donar difusió sobre el mercat d’intercanvi. Proposa que es treballi aquest tema amb els nens, treballant valors…

dimarts dia 16 d’abril: reunió del consell escolar

Benvolguts pares,

Us informem de l’odre del dia de la reunió del consell escolar del dia 16 d’abril:

  1. Informació del procés de preinscripció 2013-14
  2. Informació  reunió d’obres que es va fer al Departament d’Ensenyament el 19-3-2013
  3. Aprovació, si escau, de la NOF (Normes d’organització i funcionament del centre)
  4. Altres

Ben aviat podreu descarregar-vos un resum dels punts tractats,

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada

dijous dia 7 de març: reunió del consell escolar

Benolguts pares,

Us informem de l’ordre del dia del proper consell escolar que es celebrarà aquest dijous dia 7 de març a les 17h:

1. Comptabilitat 2012 i pressupost 2013
2. Preinscripció 2013-2014: valoració portes obertes, calendari preinscripció..
3. Colònies de P5
4. Valoració situació obres de l’escola nova
5. Altres.

Ja us podeu descarregar un resum del mateix aquí:

Resum consell escolar 7 de març de 2013

Salutacions,

AMPA Escola Lola Anglada